„Fűszerek nélkül főzni olyan, mint vonósok nélkül szimfóniát írni.”  Stuart Farrimond

Kérdése van? +36-30/5209293

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) vonatkozik az ALPAKA Kft. (a továbbiakban: Szállító) valamennyi áruszállítására és szolgáltatására, különösen a Facebook A fűszeres Alpaka oldalon, az Instagram szeretem_a_fuszereket oldalon, a LinkedIn Alpaka Kft. és a TikTok szeretem_a_fuszereket oldalakon keresztül és www.fuszerkereskedelem.hu, a  www.alpaka.hu  és a www.webshop.fuszerkereskedelem.hu weboldalakon (a továbbiakban: honlap) elérhető, szállítási és szolgáltatás tevékenység igénybevételére.

 

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024.05.01.

Jelen dokumentum letölthető formában a következő címen elérhető, a jobb felső sarokban található pdf ikonra kattintva: https://webshop.fuszerkereskedelem.hu/shop_help.php?tab=terms

A Szállítóval bármilyen formában illetve módon, kommunikációs csatornán keresztül áruszállítási /szolgáltatási kapcsolatba lépő a kapcsolat felvételével illetve a honlapot igénybe vevő (a továbbiakban együttesen: Megrendelő) a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

 1. Szállító adatai

Név: Alpaka Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.

Levelezési cím: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.

Üzlethelyiség címe: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.

Képviselő neve: Vas Orsolya - ügyvezető

Cégjegyzékszám: 06-09-015657

Bejegyző Bíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 22744564-2-06

Közösségi adószám: HU22744564

FELIR szám: AA0183822

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank

Számlaszám: 10102842-58388500-01000008

IBAN számlaszám: HU64-10102842-58388500-01000008

E-mail cím: rendeles@alpaka.hu

Telefonszám: +36-30/5209293

 

2. Vásárlás feltétele és Megvásárolható Termékek köre

Szállító csak nagykereskedelmi formában, adószámmal rendelkező vállalkozások, vállalkozók (élelmiszeripari szereplők, üzemek, termelők, egyéni vállalkozók, vendéglátásban résztvevők) részére szállítja termékeit, akik írásban kapcsolatba lépnek vele vagy céges adataikkal regisztrálják magukat és elfogadják általános szerződési feltételeit és az adatkezelési szabályzatot.

Adószámmal nem rendelkező magánszemélyek, fogyasztók részére nem áll módunkban termékeinket kiszolgálni és szállítani, mivel feladatunk az élelmiszeripari szereplők és viszonteladók segítése, kiszolgálása. Ezért a vállalkozói adatokkal történő regisztráció és annak jóváhagyása a vásárlás feltétele.

Szállító fűszereket, fűszerkeverékeket, teákat, egyéb élelmiszeripari alapanyagokat és ezekhez tartozó kiegészítőket (a továbbiakbna: Termékek) kínál előre kiszerelt méretben és lédig kiszerelésben illetve egyedi méretekben vagy egyedi keverékként, céges partnerek részére.

Minimális rendelési mennyiség egy darab kiszerelési egység, minimális rendelési érték nincs.

A fűszerek és teák mezőgazdasági termékek, amelyek jellemzői (különösen színe, mérete, szerkezete, hatóanyagai) nagyban függenek a termőterület környezeti tényezőitől és az időjárási körülményektől, a fotókon látható és az aktuális évi termésre, eltérő tételekre vonatkozó jellemzőkben némi eltérés előfordulhat, ami nem jelent minőségi hibát, amennyiben a Termék megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak a kereskedelemben szokásos módon a nettó árat, a honlapon a Termék részletes oldalán pedig mind a bruttó mind pedig a nettó árat és az ÁFA összegét is megjelenítik, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

A honlapon feltüntetett árak a mindenkori készlet erejéig, vagy visszavonásig érvényesek.

Amennyiben a Szállító hibás árat tüntet fel a Termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, úgy a Szállító nem köteles a Terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Megrendelő részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Megrendelő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, illetve a webshopon, a www.webshop.fuszerkereskedelem.hu oldalon az alsó menüből elérhető a FIZETÉS és a SZÁLLÍTÁS menüpontok alatt.

3.1. Szerzői jogok, azok védelme és megsértésének következményei

A Szállító által üzemeltetett honlap, annak grafikus elemei, szövege, bejegyzése, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szállító a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a közösségi oldalak, a honlap, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, idézése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

 

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a Szállító kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként 1000 Ft/nap, illetve képenként 5000 Ft/nap, melyet a jogosulatlanul felhasználó a Szállító felszólítását követően 8 napon belül, Szállító Budapest Banknál vezetett 10102842-58388500-01000008 számú bankszámlájára köteles megfizetni.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

 

Szállító fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szállító által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely Szállító adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Szállító külön írásbeli engedélyt adott.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szállító által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Szállító adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3.2. Felelősség

A Megrendelő a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szállító nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szállító kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Megrendelő hozzájárul az általa megadott adatok és információk tárolásához, statisztikai elemzésekhez és egyéb – a személyes adatok védelmét nem sértő – üzleti célokra történő felhasználásához bármilyen formában és bármilyen aktuális vagy jövőbeli eszközzel, beleértve az összes Tartalmat, audio és video tartalmat is, melyet Megrendelő küld el akár harmadik feleken keresztül is.

A Megrendelő által elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szállító jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szállító jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4. Megrendelés módjai

4.1. Online megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Megrendelők számára. A honlapon a Megrendelő menüpontok segítségével böngészhet. A Termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

A webshopban 2 szempont szerint böngészhet Termékeink között:

-Menüpontokban Termékek típusa szerint (alapfűszerek, borsok, hagymák, zöldfűszerek, teák stb.)

-A szűrési feltételeket beállítva Terméktipusonként és méretenként (kiszerelési egység)  (lédig, valamint 1000 grammos vagy 250 grammos gasztrotasakos)

Lédig Terméknek minősülnek a zsákos, dobozos kiszerelésű és méretű Termékek, a webshopban nevük mellett nem szerepel a méret megjelölése (a továbbiakban: „lédig Termékek”). Lédig Termékként csak 5 kg feletti mennyiségben szolgálunk ki, ez a mennyiség alatti igényt 1000g-os vagy 250g-os Termékek kosárba helyezésével tudja Megrendelő megoldani.

 A felsorolt Termékek mellett megtekintheti egy-egy Termékek rövid leírását, árát illetve egységárát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a Termékről, akkor kattintson a Termék képére vagy az alatta található, szemet formázó, Megnézem  ikonra. Ekkor a Termék oldalára jut el, ahol a Termékről részletesebb tájékoztatást kaphat, illetve a fotó alatt található Érdeklődés űrlap kitöltésével külön kérdéseit is felteheti

A kategória nevére kattintva a benne szerelő Termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes Termék nem fér ki egy oldalra, akkor a Termékek felett és alatt levő számok segítségével lehet lapozni. A Termék listáról a részletes Termék oldal a Termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján Terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő Termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott Termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám vagy súly beállítható. A Megrendelő a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett Termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

Minimum rendelési érték nincs, azonban lédig Termékeknél a minimális súly 5 kg.

A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Megrendelő a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra.

A regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Megrendelőnak megadnia: e-mail cím, név, adószám, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A regisztrációt követően egy adatellenőrzést folytatunk és a regisztrációt 3 munkanapon belül jóváhagyjuk vagy elutasítjuk. 3 munkanap eredménytelen eltelte után kérjük tájékozódjon ügyfélszolgálaton.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az EU közösségen belüli, ÁFA mentes értékesítéshez Szállító átvizsgálja a Megrendelő által megadott adatokat, s ÁFA mentes vásárlásra csak azt követően van lehetőség, hogy a Szállító ügyvezetője engedélyezte azt.

A sikeres regisztrációról a Megrendelő e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Megrendelő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szállítótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Megrendelő felelős. A Megrendelő felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szállítónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Megrendelő korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Megrendelőnak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Megrendelő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szállító felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Megrendelő a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy PROFILOM majd ezen belül egy Adatmódosítás menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A honlapon regisztráció nélkül is lehetséges az árak megtekintése és a Termékek kosárba helyezése.

Bankkártyás, egyéb online fizetés a Barion Payment Zrt. fizetési megoldásán keresztül lehetséges, Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Megrendelő bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. 

A fizetési mód kiválasztását követően a fizetési folyamat megindításához a Megrendelőnek klikkelnie kell a Fizetés gombra. Ha mégsem ezt a fizetési módot szeretné Megrendelő választani, akkor itt is lehetősége van a Más fizetési mód gombra kattintással mást választani.

Megrendelést követően a rendszer küld egy automatikus visszaigazolást arról, hogy a megrendelés beérkezett, valamint tartalmazza a Megrendelő által megadott adatokat, de amely még nem minősül Szállító szerződéses elfogadó nyilatkozatának és visszaigazolásának.

4.2. Írásbeli megrendelés

Ha valamilyen oknál fogva Megrendelő nem tudja online módon a Szállító honlapján keresztül elküldeni megrendelését, úgy kivételes esetekben írásban, különösen email útján fogadjuk a megrendelést a rendeles@alpaka.hu email címen illetve Szállítónak az 1. Pontban megadott elérhetőségein. Ebben az esetben a rendelés beérkezését követően emailben vagy az egyéb csatornán keresztül történik az adatok egyeztetése és a további kommunikáció.

5. Megrendelések feldolgozása, visszaigazolás

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva, a raktáron lévő Termékek esetében 3 munkanap. Abban az esetben, ha a Termék nincs raktáron, úgy a teljesítés határideje a beszerzési helyétől függően 2-3 hét, ahol a részteljesítésről és a várható szállítási határidőről a felek egyeztetnek.

Minden szállítás feltétele, hogy Szállító saját beszállítóitól hiánytalanul és határidőben beérkezzenek a raktáron nem lévő, készlethiányos termékek. Előre nem látható események és vis maior helyzetek meghosszabbíthatják a szállítási határidőt, az ilyen esetekben Szállító nem felel ezekért az akadályokért és késedelemért.

Szállító nem vállal felelősséget a megrendelt Termék esetleges ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

6.1. A szerződés létrejötte

A honlapon és a Szállító esetlegesen rendelkezésre bocsátott árlistáján közölt információk nem minősülnek Szállító részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Megrendelő minősül ajánlattevőnek, Szállító a Megrendelő ajánlatát fogadja el vagy utasítja el.

A honlapon és emailben a megrendelés leadása ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a szerződés nem írásbeli szerződésnek, hanem elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a Szállító azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A szerződés megkötésére magyar, angol és német nyelven van lehetőség.

6.2. Számla

A Szállító papíralapú számlát állít ki, amelyet a megrendelt áruval együtt a csomagban, vagy távszámla útján, Megrendelő által papír alapon kinyomtatandó formában küld meg.

6.3. Fizetés

6.3.1. Előre utalás, átutalás

Előre utalásnál és átutalásnál Szállító emailben megküldi a Kulcs-Soft Zrt. Számlázó szoftvere által kiállított díjbekérőt vagy számlát a szükséges adatokkal, amelyre az utalást a számlán megjelölt határidőn belül szükséges elindítani.

Előre utalás fizetési mód bármely regisztrált Megrendelő számára elérhető- Azonban határidős átutalás fizetési mód csak a Szállító mérlegelése és döntése alapján és további külön írásbeli keretszerződés megkötését követően megengedett.

Bankszámla adatai:
Forint bankszámla belföldről történő utaláshoz:

Budapest Bank, 10102842-583885-010000008

Külföldről történő előre utaláshoz számla adatok:

-SWIFT kód: BUDAHUHB

 -Előre utalás Euroban kiállított számla esetén EUR bankszámlánkra:

EUR IBAN: HU10102842-58388500-01003300

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. 6:48. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani, továbbá 40 Euro behajtási költségátalányt érvényesíteni.

Amennyiben Megrendelő a teljesítést követően Szállító felé fizetési kötelezettségeinek a fizetési határidő lejártától számított 3 napon belül nem tesz eleget, Szállító jogosult az adott Megrendelő további megrendeléseinek teljesítését felfüggeszteni.

6.3.2. Utánvét

Belföldi kézbesítés esetén a GLS Csomaglogisztikai Kft. részére készpénzben vagy bankkártyával, illetve Csomagautomatánál bankkártyával történik a fizetés.

Az utánvét fizetési mód választásának esetén bruttó 857 Ft/számlaösszeg kezelési költséget számítunk fel.

Külföldre történő szállítás esetén ez a fizetési mód nem megoldható.

6.3.3. Online fizetés bankkártyával Barion szolgáltatással

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehetséges bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházunkban.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizetés bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Fizetéshez használható:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya

Fizetés bankkártya nélkül Barionnal

Fizetéshez használható az előre feltölt Barion egyenleg, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud a Megrendelő előre feltölteni.

A Barionnal a bankkártyás fizetésnek a Megrendelő részére nincs felára.

 

6.3.4. Online fizetés Stripe szolgáltatással

Az online fizetések a Stripe rendszerén keresztül is választhatók. A Stripe online fizetési rendszere az alábbi digitális pénztárcával és bankkártyákkal történő fizetést teszi lehetővé:

 • ApplePay
 • GooglePay
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • American Express

A Megrendelő bankkártya adataihoz a Szállító nem fér hozzá, nem tárolja és nem él vele vissza. A Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatásai folyamatosan megismerhetők az alábbi oldalon: https://stripe.com/en-hu/privacy

 

6.3.5. Készpénzzel a Szállító telephelyén

Készpénzzel a Szállító telephelyén Szegeden, a Textilgyári út 4. szám alatt van lehetőség átvenni és kifizetni az előre megrendelt, összekészített és visszaigazolt csomagokat, nyitvatartási időben.
Nyitvatartási idő:
Hétfőtől - Péntekig, 8-16 óráig.

6.4. Szállítás díjszabása és szállítási határidő, személyes átvétel lehetősége

6.4.1. Belföldi szállítás esetén a kiszállítás a feladást követő munkanapon várható:

Bruttó súly                    Szállítási költég (bruttó költség)
(beleértve a
csomagolás súlyát is):
<9,99 kg                       4.320 Ft
10 - 29,99 kg                 5.543 Ft
30 - 49,99 kg                 8.504 Ft
50 - 74,99 kg                 10.389 Ft
75 - 99,99 kg                 12.302 Ft
100 - 149,99 kg             17.030 Ft
150 - 199,99 kg             20.525 Ft
200 - 299,99 kg             28.004 Ft

300 - 599,99 kg             34.994 Ft

600 kg felett                  ingyenes

Díjmentes szállítás feltételei:

Belföldi szállítás esetén a szállítás díját 600 kg/szállítás rendelési mennyiség felett cégünk átvállalja, ilyen esetben a szállítás díjmentes.

Utánvét kezelése

Az utánvét fizetési mód választásának kezelési költsége minden esetben nettó 675 Ft+ÁFA/számlaösszeg.

 

6.4.2. Külföldi szállítási díjak és feltételek:

Külföldi szállítás esetén egy csomag súlya max. bruttó (a csomagolás súlyát is belefoglalva) 25 kg lehet.

Ország megnevezése, szállítás időtartama és nettó díja/csomag

ORSZÁG                    

EU 1. zóna: 1-2 munkanap: Ausztria, Bulgária,
Csehország, Horvátország, Németország,
Románia, Szlovákia, Szlovénia             

0-24,99 kg 10.300 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

25-49,99 kg 20.610 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

50-74,99 kg 30.910 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

75-99,99 kg 41.215 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

100-149,99 kg 61.825 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

150-599,99 kg 84.525 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

600 kg felett díjmentes a szállítás.

 

EU 2. zóna: 3-5 munkanap: Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Hollandia, Lengyelország, Lettország,
Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország                

0-24,99 kg 14.260 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

25-49,99 kg 28.520 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

50-74,99 kg 42.780 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

75-99,99 kg 57.040 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

100-149,99 kg 85.560 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

150-599,99 kg 120.750 Ft vagy ennek megfeleleő EUR

600 kg felett díjmentes a szállítás.

 

A kiszállításokat csomagos szállítás esetén a GLS futárszolgálat végzi, raklapos szállítás esetén egyéb szállítási szolgáltatást veszünk igénybe a legmegfelelőbb szállítási mód megtalálásához.

6.4.3. GLS futárszolgálat - GLS csomaglogisztikai Kft.

Csomagos kiszállításra munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között, esetleg a futárral külön egyeztetett időpontban van lehetőség.

A Megrendelő megadhat más szállítási címét is, ha hétköznap nem tartózkodik a regisztráció során megadott címen.

A csomag aktuális helyzetéről ki, GLS SMS vagy email értesítőt küld. Az ebben megadott elérhetőségeken keresztül Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása érdekében.

Címzetteknek fenntartott GLS ügyfélszolgálat
munkanapokon 7.00 - 20.00 érhető el
Telefon: +36 1 802 0265*
Mobil: +36 20 890-0660*

A GLS a csomagot személyesen Megrendelőnak kézbesíti, aki aláírásával igazolja a csomag átvételét és megkapja a csomagot. Megrendelő nevében családtagja is átveheti a küldeményt.

Ha Megrendelő nem tartózkodik a megadott szállítási címen és nincs olyan meghatalmazott, aki a csomagot átvenné, a GLS visszaviszi a csomagot a depóba (vagy a központba) és a következő munkanapo(ko)n megkísérli másodszorra vagy harmadszorra is kézbesíteni.

Ha a GLS futár nem tudja a megadott címen kézbesíteni a csomagot, egy értesítőt hagy a kézbesítési kísérletről. Az értesítő tartalmazza a GLS ügyfélszolgálat telefonszámát.

További információ

 A Termék átvételekor a Megrendelő köteles megvizsgálni, hogy a Termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a Terméken, a Megrendelő kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a Termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a Termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Megrendelő kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szállítónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Megrendelő felelőssége, hogy átvételkor alaposan megvizsgálja csomagját. Ha Megrendelő a csomagon sérülést lát, azonnal kérje kárjegyzőkönyv felvételét a futártól, és készítsen róla fotókat. Ezt követően Megrendelő bontsa ki a csomagot és ha a csomag tartalma is sérült, a sérüléseket írassa bele a kárjegyzőkönyvbe, valamint készítsen több fotót a sérült termékekről. Utólagos, jegyzőkönyv nélkül átvett csomagokról ugyanis a futárszolgálat nem fogad el panaszt. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a Termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Termék visszavételét, illetve cseréjét a Szállító díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szállító felelősséget nem vállal.

6.4.4. Személyes átvétel vagy Megrendelő küld futár a csomagért

Személyesen a telephelyünkön Szegeden, a Textilgyári út 4. szám alatt, előre egyeztetett időpontban van lehetőség átvenni és kifizetni az előre megrendelt és összekészített csomagokat, nyitvatartási időben.
Nyitvatartási idő:
Hétfőtől - Péntekig, 8-16 óráig.

6.4.5. Minőségi és mennyiségi átvétel

A Megrendelő átvételkor ellenőrzi a leszállított Termékek mennyiségét és minőségét, valamint azt, hogy a Termékek megegyeznek-e a megrendelt és a visszaigazoláson szereplő termékekkel. Mennyiségi hiány esetén a Felek képviselői a mennyiségi eltérést a szállítólevélen rögzítik.

Az esetleges minőségi kifogásokat Megrendelő a Szállítónak haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül jogosult bejelenti.

 

A kifogásokkal kapcsolatban felmerült esetleges viták megoldása során a Felek együttműködnek, megegyezés hiányában közösen elfogadott szakértőt kérnek fel a rendezés érdekében.

Fuvarozó közbenjöttével történő szállítás esetén, amennyiben Megrendelő mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket az átvétel során és azt követően is írásban megtenni és másolatban Szállítónak továbbítani.

6.4.6. Kiszállítás kifizetési feltételhez kötése

Amennyiben Megrendelő korábban már a megrendelt Terméket nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza Szállítóhoz, a Szállító a vételár és a szállítási költségek előre történő fizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését. Szállítónak jogában áll visszatartani a Termék átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Megrendelő a Termék árát, a díjbekérő vagy számla végösszegét sikeresen megfizette. Szállító a vételár kiegészítésére hívja fel a Megrendelőt, ha a Termék árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.

Fentiek miatt a Szállítóval szemben késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér valamint kártérítés nem érvényesíthető.

6.4.7. Beszámítás kizárása

Megrendelő nem jogosult saját követeléseit Szállítóval szemben beszámítani, illetve visszatartási jogokat érvényesíteni a Szállító írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

 

Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Megrendelő a Szállító hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Mivel a Termék(ek) élelmiszerek, azokra a szavatosság csak bontatlan csomagolású állapotban és a jelölésen (termékcímkén) illetve a Termék leírásában található tárolási utasításnak megfelelő feltételek betartása esetén vonatkozik.

Megrendelő az élelmiszernek minősülő Termék minőség megőrzési idején belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek. Minőség megőrzési időn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

A Termék(ek), amelyek fűszerek és teafélék, mezőgazdasági termékek, amelyek jellemzői (különösen színe, mérete, szerkezete, hatóanyagai) nagyban függenek a termőterület környezeti tényezőitől és az időjárási körülményektől. Így a honlapon a fotókon látható, vagy mintában tapasztalt jellemzőkben, valamint az aktuális évi termésben és készletben, azon belül akár tételenként is, illetve termőhelyenként is némi eltérés előfordulhat, ami nem jelent minőségi hibát, amennyiben a Termék megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Megrendelő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 8 munkanapon belül közölni.

A Megrendelő közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Megrendelő – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Mivel a Termék(ek) élelmiszerek, azokra a szavatosság csak bontatlan csomagolású állapotban és a jelölésen (termékcímkén) illetve a Termék leírásában található tárolási utasításnak megfelelő feltételek betartása esetén vonatkozik.

A Termék(ek), amelyek fűszerek és teafélék, mezőgazdasági termékek, amelyek jellemzői (különösen színe, mérete, szerkezete, hatóanyagai) nagyban függenek a termőterület környezeti tényezőitől és az időjárási körülményektől. Így a honlapon a fotókon látható, vagy mintában tapasztalt jellemzőkben, valamint az aktuális évi termésben és készletben, azon belül akár tételenként is, illetve termőhelyenként is némi eltérés előfordulhat, ami nem jelent minőségi hibát, amennyiben a Termék megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos jogszabályokban leírt minőségi követelményeknek.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a Termék minőség megőrzési idején belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Szavatossági igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Megrendelő az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Alpaka Kft.

Levelezési cím: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.

Telefonszám: +36-30/5209293

E-mail cím: rendeles@alpaka.hu

 8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Megrendelő a Termékkel vagy a Szállító tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Alpaka Kft.

Levelezési cím: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.

Telefonszám: +36-30/5209293

E-mail cím: rendeles@alpaka.hu

A Szállító a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szállító a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szállító a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szállító a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szállító az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szállító egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szállító a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szállító az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szállítóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

A fogyasztó élelmiszerrel kapcsolatos fogyaszthatósági vagy minőségi panaszával, észrevételével az alábbi szervhez fordulhat:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály

6724 Szeged, Vasas-Szent Péter u. 9.

Tel: 0662/680-800

A vásárló fogyasztói panaszával, észrevételével az alábbi szervekhez fordulhat:

Csongrád Megyei kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Tel: 0662/680-530

Csongrád megyei Békéltető Testület:

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Tel: 0662/554-250/118

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók. A Szállító jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott Termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően vagy Szállító egyéb írásbeli tájékoztatása alapján lép életbe.

9.2. A szerződés teljessége, kizárások

A jelen ÁSZF és a honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szállító és a Megrendelő közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják. Egyedi esetekben Szállító további külön írásbeli keretszerződés megkötéséhez köti a szállítások teljesítését.

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Szállító és Megrendelő között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

9.3. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szállítót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.4. Adatkezelési szabályzat

A Szállító adatkezelési szabályzata a következő címen érhető el: https://webshop.fuszerkereskedelem.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024.05.01.

 

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, BEVEZETÉS

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

 SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

BEVEZETÉS

I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

1. Társaságunk IT szolgáltatói

2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

3. Számlázó és hírlevélküldő rendszerek, számviteli tevékenység

III. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

4. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

5. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

6. Az érintett jogainak elősegítése

IV. FEJEZET - LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN -  TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

V. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

  

BEVEZETÉS

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Alpaka Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Textilgyári út 4.

Cégjegyzékszám: 06-09-015657

Adószám: 22744564-2-06

Képviselő: dr. Vas Orsolya

Telefonszám: +3662/469740

Fax: +3662/469740

E-mail cím: info@fuszerkereskedelem.hu

Honlap: www.fuszerkereskedelem.hu, www.dobozostea.hu

(a továbbiakban: Társaság)

 

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

1. Társaságunk IT szolgáltatói

 

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:

 

Cégnév: Introweb Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Gelei József u. 5.

Cégjegyzékszám: 06-09-008564

Adószám: 13037176-2-06

Képviselő: Ördög Szilárd

Telefonszám: +36 20 414 2574

E-mail cím: porta@introweb.hu

Honlap: www.introweb.hu

 

Cégnév: Unas Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I./15.

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

Adószám: 14114113208

Képviselő: Kóczán Tamás

E-mail cím: unas@unas.hu

Honlap: www.unas.hu

 

 

2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

 

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék  kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

 

Ezen szolgáltatók:

 

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Telefonszám: +36-1-767-8200

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Honlap: www.posta.hu

 

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Telefonszám: +36 1 802 0265*

Cégnév: DPD Hungária Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép

Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Adószám: 13034283-2-42

Képviselő: Czifrik Szabolcs

Telefonszám: +361 501 6200

 

Cégnév: Express One Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Adószám: 13947109-2-43

Telefonszám: +36-70-866 8733

E-mail cím: adatvedelem@expressone.hu

 

 

3. Számlázó és hírlevélküldő rendszerek, számviteli tevékenység

 

Társaságunk a rendelések kezeléséhez, teljesítéséhez és számviteléhez, valamint a rendelést követő utánkövetéshez adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a szolgáltatásokat biztosítják, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezelik a honlapon megadott személyes adatokat, az általuk végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

Ezen szolgáltatók:

 

Cégnév: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Székhely: 1022 Budapest. Törökvész út 30/A.

Cégjegyzékszám: 01-10-045531

Adószám: 13812203-2-41

Telefonszám: +36 1 336 5300

 

Cégnév: KBOSS.hu Kft. – Számlázz.hu

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

E-mail: info@szamlazz.hu

 

Cégnév: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Telefonszám: +36 1 464 70 99

https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/

 

Cégnév: Stripe, Inc.
Székhely: 185 Berry Street, Suite 550
San Francisco, CA 94107
Attention: Stripe Legal 

 

Cégnév: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. – Listamester.hu

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Cégjegyzékszám: 13-06-065996 

Adószám: 21158218-2-13

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 20 222 9856

 

Cégnév: Dél-Thermo Kft.

Székhely: 6726 Szeged, András u. 5.

Cégjegyzékszám: 06-09-013097

Adószám: 14490758-2-06

Telefonszám: (+3662) 471 896

 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA, LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 

(1)  Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

 

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának  megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 

 

(3) A hozzájárulás az ugyanazon c él vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése  - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

 

(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

 

 

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

3. Az érintett jogainak elősegítése

 

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett  jogainak gyakorlását.

 

 

IV. FEJEZET

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN  -  TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

 

1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a hozzájárulását kell kérni.

 

2. Általános tájékoztatás a sütikről

 

2.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

 

2.2.  A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy  más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

 

2.3.  A sütik fajtái:

2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik  a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords,  vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

2.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

3. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

 

3.1. A látogatás során kezelt adatkör:  Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

 • kattintás.

 

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

 

3.2. A honlapon alkalmazott sütik

 

3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató  a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3.2.2. Használatot elősegítő sütik:

 

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i  általa a látogatót. 

 

3.2.3.  Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

I. Az érintett jogai röviden összefoglalva:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

II. Az érintett jogai részletesen:

 

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

 

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

 

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást  és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

 1. a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
 4. d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
 5. e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
 6. e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 

 Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog)  írtak irányadók.

 

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 

4. Az érintett hozzáférési joga

 

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 

5. A helyesbítéshez való jog

 

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

Ezen szabályokat  a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,  az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje  ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

9. Az adathordozhatósághoz való jog

 

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet  17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 

10. A tiltakozáshoz való jog

 

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán  (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.3. Ezen  jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet  cikke tartalmazza.

 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

11.3. Az előbbi  a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 

12. Korlátozások

 

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)  hatályát  ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

 

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

 

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 

 1. a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.

 

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

 

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

 

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

 

Kelt: Szegeden, 2018. május 16.

 

 Vas Orsolya

ügyvezető

Alpaka Kft.

 

Vásárlási tudnivalók
NAGYKERESKEDELEM
A honlapon csak adószámmal rendelkező vállalkozásokat, vállalkozókat (élelmiszeripari szereplők, üzemek, termelők, egyéni vállalkozók, vendéglátásban résztvevők) szolgálunk ki, akik regisztrálják magukat és elfogadják általános szerződési feltételeinket és adatkezelési szabályzatunkat. Adószámmal nem rendelkező magánszemélyeket, fogyasztókat nem áll módunkban kiszolgálni, mivel feladatunk az élelmiszeripari szereplők és viszonteladók segítése, kiszolgálása.

A honlapon fűszereket, teákat és ezekhez tartozó kiegészítőket kínálunk előre kiszerelt méretben és lédig kiszerelésben illetve egyedi méretekben, céges partnerek részére.

NAGYKERESKEDELMI ÁRAK

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak a kategória oldalakon a kereskedelemben szokásos módon a nettó árat, a termék részletes oldalán pedig mind a bruttó mind pedig a nettó árat és az ÁFA összegét is megjelenítik, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

A honlapon feltüntetett árak a mindenkori készlet erejéig, vagy visszavonásig érvényesek.
SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A termékek adatlapján megjelenített képek saját fotóink, azok az Alpaka Kft. szellemi tulajdonába tartoznak, mivel azonban a fűszerek, egyéb szárítmányok és teák mezőgazdasági termékek, amelyek jellemzői nagyban függnek a termőterület környezeti tényezőitől és az időjárási körülményektől, a fotókon látható jellemzőkben némi eltérés előfordulhat.

A termékek melletti leírások saját termékismereteinkből, tapasztalatainkból származó információk, azok másolása tilos.